ریسنـدگی

ريسندگي و دولاتاب : در مساحت حدود 24000 مترمربع واقع شده است كه شامل دو خط ريسندگي الياف كوتاه (سيستم اپن اند و رينگ ) و دولاتاب

مي باشد و قابليت توليد سالـيانه 11000 تن انواع نخهاي پنبه اي، پنبه‌ای شانه شده ،  الیاف مصنوعی و مخلوط آنها در نمره های مختلف و همچنین تولید

سالیانه 1500 تن  نخ دولا دارا میباشد.

 

 • yazdbaf-nasaji-01
 • yazdbaf-nasaji-02
 • yazdbaf-nasaji-03
 • yazdbaf-nasaji-04
 • yazdbaf-nasaji-05
 • yazdbaf-nasaji-06
 • yazdbaf-nasaji-07
 • yazdbaf-nasaji-08
 • yazdbaf-nasaji-09
 • yazdbaf-nasaji-10
 • yazdbaf-nasaji-11
 • yazdbaf-nasaji-12
 • yazdbaf-nasaji-13

Simple Image Gallery Extended

gallery-risandegi