یاد یاران

ياد و خاطره بنيانگذاران شركت يزدباف گرامي باد. اميدواريم در سايه الطاف الهي  بتوانيم ادامه دهنده راه و منش ايشان باشيم. فرهيختگان، نيكوكاران و كارآفريناني كه هواره يادشان جاودانه، و نامشان به نيكي ياد مي‌شود.

افرادي كه تصويرشان در اغلب عكس‌ها مشاهده مي شود عبارتند از : 

شادروان ميزرا محمد تقي رسوليان، شادروان  محمد حسن تبريزي زاده، شادروان دكتر محمد طاهري 

روحشان شاد و يادشان گرامي باد.

  • 249a838593c924e52e0ef190c7199b19
  • 5a85cc6970e2cc6f958322efd5712c66
  • 9488b0d79faa198bf5a7468eba191db7
  • a45f0508d3cdaafe724e0654e3d8d158
  • dcd95699a1fd7e8fd16c613e0c8c35ec

Simple Image Gallery Extended